Konum,Ankara,Türkiye
+90 312 431 61 48
info@dieef.com

Prof.Dr.Mustafa TÜMER

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu

Prof. Dr. Mustafa TÜMER kimdir ?

Prof.Dr. Tümer 1994-95 akademik yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesin’de gerek lisans gerekse lisans üzeri Araştırma Yöntemleri, İşletme İstatistiği, Pazarlama Yönetimi ile Küçük İşletmeler Yönetimi alanlarında derslerini vermektedir. Prof. Dr. Tümer 1 Ağustos 2017 tarihi itibarı ile de Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde Rektör olarak görev yapmaktadır.

Lisans derecesini Ekonomi ve1993 yılında yüksek lisans MBA derecesini aldıktan sonra Pazarlama Yönetimi Anabilim Dalında Uludağ Üniversitesinde Doktora eğitimi alıp Kasım 1999 tarihinde mezun olmuştur. Şubat 2000 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde çeşitli idare görevlerde bulunmuştur. 2017-2018 öğretim yılında Enstitü Müdürlüğü, 2010 – 2017 yılları arasında İşletme Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

Profesyonel kariyerine akdemisyenlik yanında Sanayi Odaları ve farklı sektörlerde küçük işletmelere yönelik danışmanlıklar vermiştir. Gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli komitelerde görev almıştır. Görev aldığı başlıca komiteler: Özelleştirme Komisyonu (Ekonomi Bakanlığı), KOBİ Danışma Kurulu (Ekonomi Bakanlığı), ICSB ((Internaitonal Council for Small Business) ve ECSB (European Council for Small Business and Entrepreneurship) üyelikleri ile 2009 yılından beri ECSB’de Kıbrıs temsilciliğidir.

Prof. Dr. Tümer birçok ülkede (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, İrlanda, Türkiye, İsviçre vs.) uluslararası akademik konferanslara katılmış ve çalışmalarını sunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları mevcuttur ve 46 yüksek lisans tezi ile 1 doktora tezini başarı ile yürütmüş ve mezunlar vermiştir. Halen 3 Doktora ve 4 Yüksek Lisans tez danışmanlığını yürütmektedir.

Prof.Dr. Tümer iki kez Fulbright bursu ile (2004 ve 2011) Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş ve kaldığı sürede George Washington University, MIT, Babson College, New Hampshire University, San Diego State University ve California State University Pomona üniversitelerinde seminerlere katılmış ve seminerler vermiştir.

Prof.Dr. Tümer ayrıca Suudi Arabistan ve İran’da birçok üniversitede kısa dönemli modüler Yüksek Lisans ve doktora dersleri vermiştir.

2011 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesinde GİMER (Girişimcilik ve İnnovasyon Merkezi) kurmuş ve gerek kamu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası gerekse özelde 14 araştırma projesini fiilen yürütmüş veya yer almıştır. Prof. Dr. Tümer 2013 – 2017 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ın 1939 yılında kuruluan en eski Kooperatif Bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Tümer 1967 yılında Lefkoşa’da doğmuş evli ve bir oğlu vardır.